hoi

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Ieder kind is uniek! Hierdoor is iedere begeleiding een eigen proces voor ieder individu. Het kind staat centraal tijdens de begeleiding en bepaalt zelf het tempo. Ik handel vanuit het belang van het kind.

Integratief betekent dat ik gebruik maak van verschillende verklaringsmodellen en behandelmethoden. Niet het systeem of de visie van mij als therapeut staat centraal, maar de klacht van je kind. Deze aanpak geeft kinderen de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor hun problemen en deze op een ‘eigen’wijze op te lossen. Daarbij zit de wijsheid en kracht in het kind zelf:

Je kind weet het, kan het en doet het!

Samen met je kind onderzoek ik de klacht van je kind en indirect ook datgene waar je als ouder tegenaan loopt. Sommige problemen kunnen zichtbaar zijn aan de buitenkant van je kind in de vorm van bepaald gedrag, emoties of uitspraken. Maar de vraag is wat je kind (onbewust) probeert te vertellen met zijn gedrag. Door samen met je kind naast de buitenkant ook de binnenkant te onderzoeken en te begrijpen, kan er gewerkt worden aan datgene waar het voor het kind echt om draait.  Ik richt me op de binnenwereld van je kind, de relaties binnen het gezin en op de relaties in de buitenwereld, zoals bv. school, familie en vriendjes. Wat is er aan de hand en van welke hulpbronnen kan je kind gebruik maken om de klacht op te lossen? Tijdens de therapie ontwikkelt je kind inzicht in zijn gedachten, gevoelens en gedrag en kan hierdoor zijn handelen veranderen.

Op deze site vind je onder HOE  meer informatie over wat integratieve therapie precies omhelst. Voor WIE het geschikt is en onder JIJ de informatie voor je kind. IK vertel wie ik ben en onder CONTACT staat waar ik te vinden ben. Bij TARIEVEN  vind je informatie over de kosten en mogelijkheden van vergoedingen.

hoe

Aan de hand van verschillende spel -en/of gesprekstechnieken, afgestemd op de belevingswereld van je kind, kan ik erachter komen waar je kind last van heeft en hoe het daarmee omgaat. Spelenderwijs laten kinderen zien wat er aan de hand is en welke oplossingen er zijn. De een speelt met ridders, de ander is politieagent. De een wil zijn gevoelens tekenen en weer een ander wil boksen tegen een bal. Ieder doet het op zijn eigen, unieke manier. Ik sluit hierbij aan door middel van drama, naspelen van situaties, tekenen , knutselen, spelvormen en verhalen. Ik maak gebruik van gesprekstechnieken en knuffelbeesten. Soms speel ik een rollenspel of schrijf ik een verhaal waarin een boodschap verstopt zit. De aanpak is divers en wordt iedere keer op het kind afgestemd.

Ieder kind maakt zijn eigen keuzes in mijn praktijk. Sommige kinderen beginnen meteen te tekenen of te knutselen. Anderen willen alleen maar ‘gewoon’ spelen. Alles is mogelijk. Waar het uiteindelijk om gaat is dat je kind controle krijgt over zijn klacht, waardoor de belemmering wordt weggenomen en je kind weer vrij kan groeien en ontwikkelen.

Deze manier van werken bevat zowel aspecten van coaching, counseling, mediation als therapeutische aspecten. De therapie is een kortdurende (10 tot 15 sessies van een uur) en vooral leuke psychotherapie.  Ik werk geïntegreerd aan het symptoom én het onderliggende probleem. Dit is op de lange termijn effectiever dan alleen symptoombestrijding.

Vanzelfsprekend kijk ik naar de samenhang tussen je kind, de klacht, het systeem/omgeving waar je kind zich in bevindt en de mogelijkheden hierin. Zo sluit de therapie aan bij je kind en niet andersom.

 

wie

Hoi integratieve kindertherapie, coaching, counseling is geschikt voor veel verschillende kinderen. Meisjes en jongens, kleuters en (bijna) pubers. Kinderen uit hechte gezinnen, kinderen van gescheiden ouders, kinderen met gedragsproblemen en hoogbegaafde kinderen. Ieder kind met zijn eigen kwaliteiten en beperkingen. Om een idee te geven bij welke problemen integratieve kindertherapie ingezet kan worden, volgt hier een overzicht van de belangrijkste toepassingsgebieden en veel voorkomende klachten.

  • sociaal-emotionele conflicten: faalangst, negatief zelfbeeld, gevolgen van een echtscheiding, gevolgen van pesten, verlegenheid, te weinig vriendjes, moeite hebben om voor zichzelf op te komen, onzekerheid, heimwee, eenzaamheid, perfectionisme, angsten, fobieën, te grote sociale aanpassing, traumaverwerking, rouwverwerking, aanvaarden van/leren omgaan met de gevolgen van een lichamelijke of psychische handicap.
  • gedragsproblematiek: woedeaanvallen/driftbuien, veel ruzie maken, niet luisteren, zeuren/drammen, gebrek aan concentratie, destructief gedrag, liegen, stelen, anti-sociaal gedrag
  • ontwikkelingsfaseproblematiek: problemen met eten, slapen, zindelijkheid, of hechtingsproblematiek
  • aangeleerde problematische gewoonten: nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tandenknarsen, snoepen
  • lichamelijke en psychosomatische problematiek: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, eczeem, astma, na uitsluiting van een medische oorzaak
  • moeilijk om kunnen gaan met in aanleg aanwezige problematiek: waaronder ADHD, ADD, pdd-nos, Asperger, autisme
  • moeite hebben met eigen bijzondere eigenschappen of die van anderen: intellectueel talent (hoogbegaafdheid), autodidactische instelling (uitvinders), sensitiviteit en spiritualiteit (nieuwetijdskinderen), broer of zus zijn van een kind met bijv. autisme, ADHD, hoogbegaafdheid.

Contraindicaties voor integratieve kindertherapie vormen ernstige psychiatrische problemen (psychose, (vitale) depressie). Daarnaast blijken kinderen uit een gesloten gezinssysteem minder goed geholpen te kunnen worden met kindertherapie.

Wil je weten of integratieve kindertherapie/ coaching of counseling iets is voor jouw kind neem dan vrijblijvend contact met me op.

jij

Soms weet je het even niet meer en wil je je beter en fijner voelen…hoe kan ik jou dan helpen?

Ik ga samen met jou naar jouw probleem kijken, dit kunnen we op allerlei manieren doen…door te spelen, te knutselen, erover te praten of juist helemaal niet, jij kiest de manier die bij jou past! Eerst  kom je een keertje kennismaken en als het klikt gaan we samen aan het ‘speel’werk. Meestal voel je je na vijf keer al beter, als je het nodig vindt spreken we daarna nog vijf keer af. Meestal kan je dan zelf weer verder en heb je geleerd te vertrouwen op je eigen manier van probleempjes oplossen.

ik

HOI integratieve kindertherapie

Nicole Onrust

Als docente beeldende vorming heb ik jaren met veel plezier met kinderen en hun beeldend vermogen gewerkt. In de praktijk ontmoette ik steeds vaker kinderen met kleine en/of grote problemen en zo ontstond bij mij de behoefte om deze kinderen op individuele basis bij te staan. Dit heeft mij er toe gebracht de 4-jarige academische opleiding tot integratief kindertherapeute aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam te volgen met parallel hieraan een verdiepingsslag op het gebied van psychologie (ECP- Europees diploma / registratie in psychotherapie).  Inmiddels ben ik gediplomeerd coach/counselor/mediator en kindertherapeute. Graag nodig ik je uit om contact op te nemen voor een persoonlijke kennismaking!