brushescoaching

Brusjescoaching 

Brusjescoaching staat voor coaching van je kind samen met een broer(tje), zus(je), of vriend(je). Deze vorm van coaching is vooral geschikt als je kind het lastig vindt om op een fijne manier met een ander te spelen, praten of plezier te maken.

Problemen die aan bod kunnen komen tijdens brusjescoaching:

  • Je kinderen maken vaak ruzie of kunnen het niet eens worden over het spel.
  • Je kinderen pakken elkaars speelgoed af  of willen niet delen.
  • Het ene kind wil altijd de baas spelen, en de ander laat dit gebeuren of protesteert luidkeels.
  • Je kinderen zijn het stelselmatig met elkaar oneens, en je moet steeds scheidsrechter zijn.
  • Je kinderen kunnen niet rustig met elkaar praten, maar het is al snel huilen, bevelen, drammen of schreeuwen.
  • Je kinderen zoeken steeds uw aandacht en bevestiging, en je komt niet toe aan andere dingen.

Bij brusjescoaching komen beide kinderen tegelijk naar de praktijk. Ze leren weer op een andere manier naar elkaar kijken, en met elkaar omgaan. Daarnaast wordt er gekeken naar onderliggende redenen voor de conflicten en deze worden in samenspraak met je kinderen aangepakt. In aparte oudergesprekken krijgen jullie als ouders tips en advies voor de aanpak en communicatie thuis.