hoe

Aan de hand van verschillende spel -en/of gesprekstechnieken, afgestemd op de belevingswereld van je kind, kan ik erachter komen waar je kind last van heeft en hoe het daarmee omgaat. Spelenderwijs laten kinderen zien wat er aan de hand is en welke oplossingen er zijn. De een speelt met ridders, de ander is politieagent. De een wil zijn gevoelens tekenen en weer een ander wil boksen tegen een bal. Ieder doet het op zijn eigen, unieke manier. Ik sluit hierbij aan door middel van drama, naspelen van situaties, tekenen , knutselen, spelvormen en verhalen. Ik maak gebruik van gesprekstechnieken en knuffelbeesten. Soms speel ik een rollenspel of schrijf ik een verhaal waarin een boodschap verstopt zit. De aanpak is divers en wordt iedere keer op het kind afgestemd.

Ieder kind maakt zijn eigen keuzes in mijn praktijk. Sommige kinderen beginnen meteen te tekenen of te knutselen. Anderen willen alleen maar ‘gewoon’ spelen. Alles is mogelijk. Waar het uiteindelijk om gaat is dat je kind controle krijgt over zijn klacht, waardoor de belemmering wordt weggenomen en je kind weer vrij kan groeien en ontwikkelen.

Deze manier van werken bevat zowel aspecten van coaching, counseling, mediation als therapeutische aspecten. De therapie is een kortdurende (10 tot 15 sessies van een uur) en vooral leuke psychotherapie.  Ik werk geïntegreerd aan het symptoom én het onderliggende probleem. Dit is op de lange termijn effectiever dan alleen symptoombestrijding.

Vanzelfsprekend kijk ik naar de samenhang tussen je kind, de klacht, het systeem/omgeving waar je kind zich in bevindt en de mogelijkheden hierin. Zo sluit de therapie aan bij je kind en niet andersom.