vergoedingen

Het is mogelijk om de integratieve kindertherapie vergoed te krijgen via de aanvullende zorgverzekering. Informatie hierover vind je op deze site.

Daarnaast bestaan de volgende mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de gemaakte kosten:

  • PGB: Bij kinderen die gebruik maken van een persoons gebonden budget (pgb) kan de begeleiding in vele gevallen vanuit het pgb bekostigd worden.
  • Rugzakje: Bij kinderen die voorheen een zogeheten rugzakje voor school hadden, en nu in aanmerking komen voor een arrangement, kunnen de kosten voor kindercoaching en kindertherapie in overleg met school via het arrangement worden betaald.
  • Coulanceaanvraag: Wanneer uw ziektekostenverzekeraar op basis van uw verzekeringspakket geen vergoeding aanbiedt, kunt u nog een coulanceaanvraag doen. Ik kan u hier desgewenst bij helpen. Een coulance aanvraag biedt echter geen zekerheid voor vergoeding.
  • Bijzondere bijstand: Wanneer u een inkomen heeft op bijstandsniveau kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van integratieve kindercoaching en kindertherapie. Het gaat hierbij om bijstand voor bijzondere omstandigheden en de regels hiervoor wisselen per gemeente. Informeer hiervoor bij de gemeente waarin u woont.
  • Belastingaftrek: tenslotte is het mogelijk om de gemaakte kosten op te voeren als buitengewone uitgaven bij uw belastingaangifte.